Escoltar

Joana Maria Seguí Pons

fotoÀrea de coneixement:  Geografia Humana
Categoria: Catedràtica
Edifici: Beatriu de Pinós
Despatx:  46
Telèfon: 971 17 31 63

Perfil

Títols acadèmics

 • Doctora en Geografia des de l’any 1987, amb la qualificació d’Apte cum laude per unanimitat. Universitat de les Illes Balears.
 • Llicenciada en grau en Geografia des de l’any 1981, amb la qualificació d’excel·lent per unanimitat. Universitat de les Illes Balears.

Llocs docents

 • Catedràtica d’Universitat de Geografia Humana des de l’any 2001. Universitat de les Illes Balears
 • Professora Titular d’Universitat de Geografia Humana des de l’any 1989. Universitat de les Illes Balears.
 • Professora visitant. UQAM (Université du Québec à Montréal, Québec, Canadà), Département de Géographie, grup de recerca : Groupe Atlas du Québec. Curs 2005-2006. (Any sabàtic UIB)
 • Estada internacional. Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Québec), Canadà. Département de Pédagogie, Faculté d'Education. Llicència d’estudis UIB, gener-febrer de 1999. 

Línies de recerca

 • Geografia dels Transports i de les Comunicacions. Transports i turisme. Anàlisi de xarxes, mobilitat, societat de la informació i territori.

Gestió i Administració

 • Directora de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. Govern Balear/Universitat de les Illes Balears (1999- 2003)
 • Delegada del Rector per a l’Accés (1998- 1999). UIB
 • Directora del Secretariat Tècnic d’Accés. UIB. 1994-1998
 • Vicerectora associada (1990-1994)
 • Membre de les Comissions Específiques d’Avaluació de la Qualitat de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), 2011
 • Presidenta del Comité Extern d’Avaluació de la Diplomatura de Turisme de varis centres adscrits de diverses universitats catalanes (2003, 2006, 2009)
 • Full Member de la Comisión Communication Networks and Telecommunications de la Unión Geográfica Internacional (IGU) (1994-2000)
 • Membre de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de geógrafos Españoles  1991-95 y coeditora als mateixos anys de Noticias Geográficas

Recerca

 • Tesi de Doctorat. Departamento de Ciències de la Terra de la Universidad de les Illes Balears: Aproximación al análisis de movilidad y de transportes urbanos en la ciudad de Palma (1960-1985) (28-11-1987). Apto cum laude por unanimidad.
 • Tesis de Licenciatura en el Departamento de Geografía de la Universidad de Palma: Evolució del transport col.lectiu urbà a Ciutat de Mallorca. 1890-1959 (15-5-1981). Sobresaliente por unanimidad.Experta de la Comissió encarregada de l’el·laboració del Llibre Verd de la societat de la informació a les Illes Balears (2001-2002). Govern de les Illes Balears.
 • Investigadora “La perspectiva territorial, social y mediambiental en las investigaciones sobre movilidad y transporte. Un analisis desde la geografia”.  CSO2010-18022 (subprograma GEOG). MICINN. Organismo: Universitat Autònoma de Barcelona. 2010-2013.
 • Investigadora “Análisis de la movilidad, el transporte y el territorio. Herramientas informativas para una renovación metodológica y conceptual dentro del nuevo paradigma de la sostenibilidad” . I+D (TR2009-09463). Area de Gestión Científico-Técnica: Medios de Transportes (TRA). Universitat Autònoma de Barcelona. 2009-2010.
 • Investigadora  “Movilidad cotidiana, transporte y territorio” . Ayudas para la realización de acciones complementarias. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. SEJ2007-30604-E. Universitat Autònoma de Barcelona. Plazo de ejecución: del 2008 al 2009.
 • Investigadora SEGUI, JM, MARTINEZ, MR, RUIZ, M (2005): Encuesta nivel de molestias tráfico aeroportuario. Mallorca. Proyecto TERIA (Territorial Insert of Airport), INTERREG III B MEDOCC, VI Programa Marco UE. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears.
 • Acció especial. III Reunión de Geografía de los servicios: Los servicios, los Transportes y las redes territoriales 29-31 de Mayo 2003. Palma. Secretaría de Estado de Política Científica y tecnológica. Dirección general de Investigación. Subdirección general de proyectos de investigación. BSO2002-10576-E (2000 e)
 • Investigadora principal “Construcción de un sistema experto para la planificación y la gestión territorial de zonas aeroportuarias”. Orden Ministerial 1124/2002 de 6 de Mayo, “Ayudas a la Investigación 2002 en el área de Transporte” del Ministerio de Fomento. Resolución 4 de Noviembre de 2002.
 • Investigadora SEGUI, JM; RUIZ, M (2002): “Monografía Territori”. In : Llibre verd: les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement: un marc integrador per al desenvolupament sostenible de la societat balear en el segle XXI. . Govern de les Illes Balears. Pp 39-56. Llibre Verd de la societat de la informació a les Illes Balears (2001-2002).
 • http://balearsinnova.net/balinnovaf3front/publicacio/veure.do?codiPublicacio=1012 (22-11-2006)
 • Investigadora principal Diseño e implementación de un SIG para la gestión y planificación del transporte escolar de Baleares. SIGTEBAL (2000). Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d’Innovació i Energia. Govern de les Illes Balears. Referencia IB 3/2000.UIB.
 •  Investigadora Cambio rural y postproductivismo. Las repercusiones de la reforma de la PAC de 1992 en las Islas Baleares (2000). Programa Nacional de la Promoción General del Conocimiento. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Subdirección general de proyectos de Investigación. BSO 2000-1207.
 • Acció especial. Geospace and Cyberspace, contiguous territories, network territories. Commission on Communication Networks and Telecommunications. International Geographical Union. Palma, May 26-29, 1997. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia. CICYT nºSEC96-2481-E.
 • Investigadora A Fligth of Fancy: the Balearics. (1993). Convocatoria IMPACT 2. Commission the European Communities, Directorate XIII-E2 Information Technologies and Industries and Telecommunications. Fase inicial de definición del proyecto (mayo-diciembre 1993) concedido al equipo formado per :CITE (Centre for International Technology and Education), Govern Balear, GESA, Round One Media Group Ltd y Universitat de les Illes Balears (Departament Ciències Matemàtiques i Informàtica i Departament de Ciències de la Terra ).

Beques, Ajuts, premis

 • Beca d’Investigació en Estudis Canadencs. Convocatòria 2004. Ministeri d’Afers Exteriors de Canadà.
 •  “Ciutedallenca d’enllà”. Ajuntament de Ciutadella. 2002
 •  Premi extraordinari de llicenciatura. Universitat de les Illes Balears. 1981

Tesis doctorales dirigides

 • Direcció Tesi Doctoral: M. Rosa Martínez Reynés: El Turismo y el transporte aéreo en Mallorca. Análisis Jerárquico y funcional. Lectura: Novembre 97. Apto cum laude por unanimidad.
 • Co-direcció Tesi Doctoral: M. Lluïssa Dubón Pretus (1999) : Anàlisi territorial de les causes i condicionants socials de la mortalitat, 1990-1994: El cas de les Illes Balears. Lectura: Novembre 99, Apte cum laude per unanimitat.

Memòries d’Investigació dirigides

 • Mª Lluisa Dubon Pretus. La Mortalidad en Baleares. 1990-1994. Setembre 1998.
 • Mª Rosa Martínez Reynés: El Turismo y el transporte aéreo en Palma de Mallorca. Análisis Jerárquico y funcional. Gener 1997
 • Antoni Morro Prats: Les dones i la percepció de la ciutat de Palma. Un estudi de Geografia Social Urbana des de la perspectiva del Gènere. 1994

 

 

Publicacions

Les sis més destacades

 • SEGUÍ, J. M (2007): “La movilidad turística internacional en Canadá y en Québec” Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Número 43. Pág. 1-27.    ISSN:    0212-9426.
 • SEGUI PONS, J.M.; MARTINEZ REYNÉS, MR (2004): Geografía de los Transportes. Palma, UIB. Servei de Publicacions i intercanvi cientifc. 444 pp. ) ISBN: 84-7632-879-6 Depósito legal: PM 1002-2004.SEGUÍ, J. M.; MARTÍNEZ, R.; RUIZ, M; MARTÍ, J.E. (2004): “El problema del ruido   en los entornos aeroportuarios. El caso del aeropuerto de Palma de Mallorca” Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Número 38. Pág. 225-243.    ISSN:    0212-9426
 • SEGUI, JM; RUIZ, M (2003): “Geographic Information Systems ant Intelligent Transport Systems: Technologies used to form new communication networks”. Networks and Communications Studies. NETCOM. Vol 17, 1-2, 200. P 53-70-ISSN: 0987-6014
 • SEGUI PONS, J.M. (1997): "Information Networks as an alternative to Regional isolation. The Balearic Islands". In: Developments in telecommunications: Between Global and Local. Edit: Roche, E.M. and Bakis, H. Ashgate, Aldershot, England. 119-157 pp. ISBN: 1 85972 4183.
 • SEGUI PONS, J.M.; PETRUS BEY, J.M. (1991): Geografía de redes y sistemas de transporte. Madrid. Edit Síntesis,. 130 pp.

Articles

 • SEGUÍ, JM; MARTÍNEZ (2010): “Movilidad y sostenibilidad en el transporte aéreo: las compañías de bajo coste en los destinos turísticos de España y Baleares”. Revista Transporte y Territorio. Nº 2 Universidad de Buenos Aires. Pág.68-98 http://www.rtt.filo.uba.ar/ , Universidad de Buenos Aires.
 • SEGUÍ, JM; MARTÍNEZ (2009): 'Les infraestructures de transport a les Illes Balears'. In: La gestió de les Infraestructures de Transport i Comunicació . IDEES. Revista de Temes Contemporanis. CETC.Generalitat Catalunya. Nº 32, págs. 113-132.
 • SEGUÍ, JM; MARTÍNEZ, MR; RUIZ, M (2007): “Ruido y sostenibilidad ambiental en el aeropuerto de Son Sant Joan (Mallorca)”. Cuadernos Geográficos. Universidad de Valencia . Nº 81/82. pp 51-70.
 • SEGUÍ, J. M (2007): “La movilidad turística internacional en Canadá y en Québec” Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Número 43. Pág. 1-27.    ISSN:    0212-9426.
 • SEGUI, JM ; LARAMÉE, A (2007) : “L'éco-taxe aux Îles Baléares: Une stratégie d’innovation touristique pour l'aménagement territorial”. Organisations et Territoires. Université du Québec à Chicoutimi. UQAC. Canadá . ISSN 1493-8871.
 • Balearic Islands Government (2006) (SEGUI, MARTINEZ, RUIZ): “Evaluation and analysis of disturbance factors auround airports”. In: Evaluation and monitoring of the acoustic impact of airports on the management of the territory. TERIA (Territorial Insert of Airport). Regione Lombardia. www.teria.itc.cnr.it.
 • Un equipo multidisciplinar de la UIB desarrolla el primer sistema experto en España para la planificación y gestión de zonas aeroportuarias. Boletín de Noticias y Eventos. 7 de junio 2005. Año III. Núm 135. CRUE. La I+D de las Universidades Españolas en Europa. http://idcrue.dit.upm.es/. 3/6/2005
 • SEGUI, JM (2005): Las infraestructuras de transporte y el territorio en España. En www.age.es. Temas de actualidad. 12-01-05.
 • SEGUÍ, JM; MARTÍNEZ, MR; RUIZ, M; MARTÍ, JE (2004): “Tecnologías de la Información geográfica y de la comunicación en los sistemas de transporte aéreo: AeroSIG, una propuesta de planificación y gestión de los entornos aeroportuarios”. Scripta Nova. Revista Electrónica de      Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto 2004, Vol.VIII, Número: 170 -57, 16 págs. <www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-57.htm>. ISSN: 1138-9788.
 • SEGUÍ, JM; MARTÍNEZ, MR (2004): “Los Sistemas Inteligentes de transporte y sus     efectos en la movilidad urbana e interurbana”. Scripta Nova. Revista Electrónica de      Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto 2004, Vol.VIII, Número: 170 -60, 18 págs. <www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-60.htm>. ISSN: 1138-9788.
 • SEGUÍ, J. M.; MARTÍNEZ, R.; RUIZ, M; MARTÍ, J.E. (2004): “El problema del ruido   en los entornos aeroportuarios. El caso del aeropuerto de Palma de Mallorca” Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Número 38. Pág. 225-243.    ISSN:    0212-9426.
 • PALLARÉS, M; FERNÁNDEZ, L; MUÑOZ, F; SEGUÍ, JM; TULLA, AF (2004): “Innovación, redes y flujos en el estudio del territorio (mesa redonda)”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 57. Barcelona. Pp159-180.
 • SEGUI, JM (2003): “The territorial effects of Intelligent Transport Systems”. Networks and Communications Studies. NETCOM. Vol 17, 1-2, 200. P 39-52 -ISSN: 0987-6014.
 • SEGUI, JM; RUIZ, M (2003): “Geographic Information Systems ant Intelligent Transport Systems: Technologies used to form new communication networks”. Networks and Communications Studies. NETCOM. Vol 17, 1-2, 200. P 53-70-ISSN: 0987-6014.
 • SEGUI, JM; MARTINEZ, MR (2003): “Pluralidad de métodos y renovación conceptual en la Geografía de los Transportes del siglo XXI”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Gerografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Vol II, núm 139, 15 de abril. 22pp.
 • SEGUI, JM ET ALTER (2003): “La planificación de rutas de transporte escolar a través de un SIG: el proyecto SIGTEBAL”. Geofocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información geográfica. (Artículos), nº3, p. 58-76. ISSN: 1578-5157

Llibres i Capítols de llibre

 • SEGUÍ PONS, JM (2010): “Flujos económicos, redes de transporte e interacciones territoriales: el papel de la logística en los sistemas de circulación”. In: BENITODEL POZO, (dir): Areas empresariales, suelo industrial y logística: análisis y procesos en el territorio.  Thomson Reuters. Pamplona. Pp. 71-142.
 • SEGUI PONS,JM; MARTINEZ REYNÉS, MR (2004): Geografía de los Transportes. Palma, UIB. Servei de Publicacions i intercanvi cientifc. 444 pp. ISBN: 84-7632-879-6 Depósito legal: PM 1002-2004.
 • SEGUÍ PONS, JM (2010): “Transporte y movilidad en las Islas Baleares. Un análisis desde los desequilibrios modales”. Transporte insular. INECO.TIFSA. Aula Carlos Roa. Madrid. Págs. 107-136.
 • SEGUI, JM; MARTINEZ, MR (2010): « Visions territorials de les Illes Balears ». In Llibre Blanc de les Infraestructures de l'Euram Euroregió de l’arc mediterrani- Volum 3. Anàlisis acadèmiques de l'Euram. Institut Ignasi Villalonga d’economia i empresa. Edicions Tres i Quatre. 2 tomos. València . págs 311- 334.
 • SEGUI, JM; MARTINEZ, MR (2010): “ New mobilities and old problems. Tourist flows and low cost airlines in the Balearic Islands (Spain)”. In: Contemporary mediterranean Geographies. Springer. 25 pp. Atenes (Grecia) (en prensa).
 • SEGUI, J.M; PETRUS, JM; MARTINEZ, MR (2010): “Nuevas perspectivas para la geografia de los transportes. Algunas aportaciones temáticas y conceptuales del nuevo milenio”. In: Geografía de los Transportes, Circulación y Logística. UNESP. Ourinhos, Brasil. (en prensa).
 • PETRUS, JM; SEGUI, J.M; MARTINEZ, MR (2010): “La geografía del transporte en la encrucijada de varias ciencias sociales: algunas posibilidades de renovación”. In: Geografía de los Transportes, Circulación y Logística. UNESP. Ourinhos, Brasil. (en prensa).
 • MARTINEZ, MR; SEGUI, J.M; PETRUS, JM (2010): El binomio transporte y turismo: del fordismo al postmodernismo. In: Geografía de los Transportes, Circulación y Logística. UNESP. Ourinhos, Brasil. (en prensa).
 • SEGUÍ PONS, J.M.; (2010): “La integración del eje Maó-Ciutadella en el paisaje de Menorca y su articulación territorial. Movilidad versus sostenibilidad”.  In: Paisaje e infraestructuras. 2º Congreso. Libro de Actas. Sevilla. Centro de Estudios Paisaje y Territorio. Junta de Andalucía. Págs 257-268.
 • SEGUI PONS, JM (2009): « Infrastructures i territori.». IX Jornades de debat. Jornades sobre sostenibilitat i territori. Els límits del creixement als Països Catalans. Societat Catalana d’Ordenació del Territori-Fundació Congrés de Cultura Catalana. Lleida 23 i 24 Novembre 2007. pág.19-40.
 • SEGUI PONS, JM; MARTINEZ, MR; RUIZ,M; NADAL, M. Colaboradors de l'obra  Capítol: “ Accessibilitat i Mobilitat”  In:RIERA, A; AGUILÓ, E (dirs) (2009): Llibre Blanc de Turisme a les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística.   CRE-UIB. 284-294. Palma ISBN 978-84-613-0923-8 . http://www.llibreturismebalears.com/.
 • SEGUÍ PONS, J.M.; MARTÍNEZ REYNÉS, M.R.; RUÍZ PÉREZ, M. (2007): 'Els usos del sòl en els entorns aeroportuaris. Turisme i percepció d'impactes a la Platja de Palma'.  Ordenacio i gestió dels usos del territori. Institut d'Estudis Ecològics INESE. Palma,  ISBN: 84-931744-6-7. pp 71-82.
 • SEGUI PONS, JM (2007): “Semblança d’Inca. Una crònica apassionada”. In: 20 Anys de pregons Dijous Bo 1986-2006. Ajuntament d’Inca. Àrea de Cultura i d’Educació. 87-98. 323 pp.
 • “Evaluation and análisis of disturbance factors around airports (Balearic Islands Government)”. In: Evaluation and monitoring the acoustic impact of airports on the management of the territory. TERIA. Territorial insert of Airport. 166 pp. 127-131. http://www.teria.itc.cnr.it/ .
 • KLEIN, J-L; SEGUÍ, JM (2006): « La Catalogne : un État-région en territoire européen ».  In : KLEIN, J.L. ; LASSERRE, F : Le  Monde dans tous ses États. UN approche géographique. Presses de l'Université du Québec .ISBN : 2-7605-1453-6 . Québec. Pp 283-292.
 • SEGUI, JM ; LARAMÉE, A (2006) : "L’Ecotaxa, una estratègia d’innovació turística sostenible per a l’ordenació del territori". In: Per una nova cultura del turisme. Palma, Institut d'Estudis Ecològics INESE. pp.223-234.
 • SEGUI, JM (ET ALTER) (2006): “Los impactos aeroportuarios percibidos por la población turística en un destino maduro: la playa de Palma (Mallorca)”. In: LACOSTA, AJ (coord): Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento?.IX Coloquio de Geografia del Turismo, Ocio y Recreación. Prensas universitarias de Zaragoza, 613-622.
 • SEGUI PONS (2005): « La fonamentació de l'Euroregió des de l'àmbit de les infrastructures. Les infrastructures de transport exteriors a les Illes Balears en el marc de l´Euroregió ». Ponencia internacional. Jornadas sobre la Euroregión (Palma, 9-10 junio de 2005). CES Illes Balears- Comissionat del Govern de les Illes Balears per a l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. ISBN: 84 7632 970 9. pp75-79 y CDROM con mapas, tablas, figuras.
 • RUIZ, M; SEGUI, JM (Et alter) (2004): “Expert System for Land use plasnning of Airport Surroundings Zones”. In MÖHLENBRINK, W et alter (eds): Networks for Mobility. 2nd International Symposium September 29-October 1. Sttutgart, Alemania., Proceedings Abstracts and CD ROM. Universität Sttutgaqrt. ISBN 3-89301-180-3
 • RUIZ, M; SEGUI, JM (Et alter) (2004): Modelo de datos espaciales para el diseño de un sistema experto en la planificación de entornos aeroportuarios”. In CONESA et alter (edits): El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. AGE. Universidad de Murcia. 596 págs. 191-203 págs.
 • RUIZ, M; SEGUI, JM (2004): “Tecnologías de la Información y Transporte: Los Sistemas de Información geográfica (SIG) y los Sistemas Inteligentes de Transporte”. In: FAUS, MC (Coord): Aportaciones Geográficas en homenaje al profesor A. Higueras Arnal. pp 325-335 pàgs.
 • SEGUI PONS, JM (2002): “Intelligent Transport Systems. Regional effets based on case studies. Networks for Mobility”. Networks for Mobility (Proceedings of the International Symposium 2002, september 18-20. Stuggart, Germany. University of Stuttgart. ISBN: 3-89301-085-8. Pp64-74
 • SEGUI PONS, JM (2002): “Los Sistemas inteligentes de transporte. Efectos territoriales a partir del estudio de casos. Pp 185-196. III Congreso Nacional sobre Sistemas Inteligentes de Transporte.Seguridad, Información y Tecnología” Palma, 20-22 de Noviembre 2002. Asociación Española de la Carretera. ISBN: 84-89875-36-7.
 • SEGUI, JM; MARTINEZ, MR (2002): “Saturació de la demanda i mesures de sostenibilitat a les Illes Balears. L’horitzó 2000”. PICORNELL, M; POMAR, A (edis): L’espai turístic. Palma, Institut d’Estudis Ecològics, INESE. ISBN 8493174416. Pp259-282
 • SEGUI PONS, JM (2002): “Intelligent Transport Systems. Regional effets based on case studies. Networks for Mobility”. International Symposium, september 18-20. Stuggart, Germany. University of Stuttgart.
 • LARAMEE, A; SEGUI, JM (2001): “Stratégies territoriales des politiques publiques en matière de développement des industries du savoir: les cas de la Cité du multimedia de la ville de Montréal et du Parc BIT de la Communauté autonome des Îles Baléares”. 3ème Colloque International sur les Usages et Services des Telecommunications. Ecole Nationale Superieure de Télecommunications,. ENST. Paris, pp243-254
 • SEGUI PONS, JM (2000): ”La Geografía de redes de comunicación y telecomunicaciones. Temáticas diversas y algunas reflexiones”. Hacia un nuevo espacio euromediterráneo. III Encuentro de Geografía Regional. Barcelona, diciembre 1999. Editores: Rosa Jordá, Javier Navarro, José Miranda. ISBN: 84-930458-4-5. pp257-268

CDROM o parts de CdROM

 • SEGUI, JM, MARTINEZ, MR; RUIZ, M (2007): “Transporte aéreo y medio ambiente. La sostenibilidad en el entorno aeroportuario de Son Sant Joan”. XXXIII Reunión de estudios Regionales. Competitividad, cohesión y desarrollo regional sostenible. 15-16 Noviembre, León. ISBN: 84-690-8351-2. CD
 • SEGUÍ, J. M; DELGADO, G  (2006): “La aplicación de las nuevas tecnologías en la ensenanza superior. El proyecto DIGEO en las tres universidades insulares del estado espanol. In: La Virtualización de la Educación Superior”. UNiversidad 2006. La Universalización de la UNiversidad por un mundo mejor. Memorias.  La Havana. ISBN 959-0282-08-3. CD ROM
 • RUIZ, M; SEGUI, JM; RAMON, J; MARTÍ, JE; MARTÍNEZ, MR (2005): “Web map server as DSS tool for territorial planning of the airports surronding areas”. International Cartographic Conference. Mapping approaches into a changing world. Iniciativas cartográficas para un mundo en transformación. ICA. A Coruña, 2005. ISBN: 0 958 46093 0.
 • SEGUI PONS (dir) (2003): Los servicios, los transportes y las redes territoriales. Els serveis, els transports i les xarxes territorials. Universitat Illes Balears, Asociación de geógrafos Españoles. ISBN 84-7632-847-8. Palma.
 • SEGUI PONS, JM (2003): Los Transportes, las Tecnologías de la Información y sus efectos territoriales. IN: SEGUI PONS (2003): Los servicios, los transportes y las redes territoriales. Els serveis, els transports i les xarxes territorials. Universitat Illes Balears, Asociación de geógrafos Españoles. ISBN 84-7632-847-8. Palma
 • SEGUI, JM ET ALTER (2002): “La planificación de rutas de transporte escolar a través de un SIG. El proyecto SIGTEBAL.”. GARCIA, JL; ANDRES, G; MOLINA DE LA TORRE, I (edits): X Congreso de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información geográfica y Teledetección. Valladolid, Setiembre 2002. ISBN: 8487528473. CDROM
 • SEGUI, JM; LARAMEE, A (2001): “Sociedad de la Información, estrategias territoriales y políticas. La ciudad multimedia de Montreal (Québec) y el ParcBIT de Palma (Islas Baleares)”. XXVII Reunión de Estudios Regionales. Cambios Regionales en la UE y Nuevos Retos Territoriales. Ponencias y Comunicaciones. 28-30 Noviembre. Madrid. ISBN 846073322X. CD ROM
 

 

Material docent original i publicacions docents

 • SEGUI, JM; COLL, MA; RAMIS, N; RULLAN, E (2008): Conocimientos avanzados en Geografía y Cartografía (temas del 1 al 12). Temario básico y bibliografía recomendada para la preparación de la Oposición al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos 2008. Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. CDROM.EGUI PONS, J. M. (Direcció executiva) (1998): Atles de les Illes Balears. CD-ROM. Conselleria d'Educació i Cultura. Govern Balear. 1997. ISBN: 84-7632-354-9
 • GAMIR, A; RUIZ, M.; SEGUI, J.M. (1995): Prácticas de Análisis Espacial. Barcelona. Colecc. Prácticas de Geografía Humana. Edit. Oikos-Tau. 384 pp.

Docència