Guillem Xavier Pons Buades

fotoÀrea de coneixement:  Geografia Física
Categoria:  Titular Escola Universitària (TEU)
Edifici: Guillem Colom Casasnovas
Despatx: 45C
Telèfon: 971 17 28 46

Perfil

 • Doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears,
 • Secretari de la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres.
 • Secretari de la Junta de Personal Docent i Investigador (PDI).
 • Premi Jaume I de l'Institut d'Estudis Catalans (1996) en la categoria del millor treball o tesis doctoral per "Fauna endèmica de les Illes Balears".

Recerca

Les línies de recerca estan relacionades amb la Gestió i Planificació del Medi Natural, la Biogeografia actual i històrica, la geomorfologia, la taxonomia de distints grups zoològics i la història de la ciència. Ha publicat més de 150 treballs, entre llibres, articles, capítols de llibres i com a editor científic. Entre les revistes científiques internacionals cal destacar: Journal of Biogeography, Ecography, Acta Oecologica, Z. fur Geomorphology, Fisheries Research, entre d’altres. Dirigeix un grup de recerca interdisciplinar (amb biòlegs, geògrafs, geòlegs i arqueòlegs), BIOGEOMED relacionat amb els processos de colonització i biogeografia, gestió d'espais naturals i de dinàmica externa de la conca Mediterrània.

Ha realitzat diferents informes tècnics per a l’administració, bàsicament de gestió dels recursos naturals de les Balears i de la seva biodiversitat. Exemples d’això són: Estudio de la Fauna Endémica y singular del Archipiélago de Cabrera (ICONA); Estudio y evaluación del elemento endémico de la fauna terrestre y de aguas epicontinentales de las Baleares (Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Govern Balear, 1995-96); Fauna endémica de las Islas Chafarinas (ICONA); Cavitats Càrstiques de les Balears (LICs) -Lloc d'Interès Comunitari (Conselleria de Medi Ambient, 2001); Cartografia de la distribució d'espècies endèmiques a la Serra de Tramuntana: Una aproximació des de la teledetecció i la geoestadística (Conselleria de Medi Ambient / Sa Nostra, 2002), Mants eòlics de Menorca (2009) i investigador principal del projecte de cooperació amb la República Dominicana (UIB).

A l’actualitat és membre del comitè editorial de revistes científiques: com a editor (des de 1995--) del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears (Palma de Mallorca), Endins (Palma de Mallorca) (des de 1997--), Anuari Ornitològic de les Balears (Palma de Mallorca) (des de 1999--), Territoris (Palma de Mallorca) (des de 2002--). Membre del consell editorial de la col·lecció de llibres científics / pedagògics "Bri, Quaderns de la Natura de les Balears" Documenta Balear. Editor de "Las Aves del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España)" (Ministeri de Medi Ambient-GOB), de les III, IV i V Jornades de Medi Ambient i de "El Canvi Climàtic: Passat, Present i Futur" (SHNB). Ha estat coordinador de distintes edicions del "Estat del Medi Ambient a les Illes Balears" (SA NOSTRA- SHNB)

Ha estat membre dell comitè científic del projecte europeu LIFE BASSES de Menorca, de la Junta rectora de la Reserva Natural de s'Albufereta i del Parc Natural de la Penínusla de Llevant i actualment de les Juntes Rectores del Parc Natural de sa Dragonera i del Parc Natural de Mondragó, Membre del plenari de l'Institut d'Estudis Baleàrics, membre del consell assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears, i de la Junta directiva de la Societat d'Història Natural de les Balears.

 

Publicacions

 • Pons, G.X. y Palmer, M. 1996. Fauna endèmica de les illes Balears. COPOT-IEB-SHNB. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 1-307.
 • Palmer, M.; Pons, G.X.; Cambefort, Y. i Alcover, J.A. 1999. Historical Processes and environmental factors as determinats of inter-island differences in endemic faunas:
 • the case of the Balearic Islands. Journal of Biogeography, 813-826.
 • Palmer, M., Pons, G.X. & Linde, M. 2004. Correlational patterns between invertebrate species composition and the presence of an invasive plant. Acta Oecologica-International Journal of Ecology, 26: 219-226.
 • Fornós, J.J.; Pons, G.X.; Gómez-Pujol, L. y Balaguer, P. 2006. The role of biological processes and rates of downwearing due to grazing organisms on Mallorcan carbonate
 • coasts (Western Mediterranean). Zeitschrift für Geomorphologie, 144: 161-189.
 • Pons, G.X. y Vicens, D. (edit.) 2007. Geomorfologia Litoral i Quaternari. Homenatge a Joan Cuerda Barceló. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 1-380.

Llistat de publicacions (dels darrers 10 anys)

 

Articles de recerca

 • Pons-Moyà, J., Pons, G.X. y Collado, M. 2001. Els Coralliophilidae (Mollusca: Gastropoda) de les Illes Balears: primera cita de Latiaxis sentix (Bayer, 1971), L. amaliae (Kobelt, 1907) i Coralliophila brevis (Blainville, 1832). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 44: 67-71.
 • Pons, G.X. 2001. Noves dades biogeogràfiques i taxonòmiques sobre les escorpis  Arachnida: Scorpiones: Euscorpiidae) de les Illes Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 44: 103-104.
 • Palmer, M. y Pons, G.X. 2001 Predicting rat presence on small islands. Ecography, 24: 121-126.
 • Pons-Moyà, J. y Pons, G.X. 2002. Ocinebrina hispidula (Pallary, 1904) (Mollusca: Gastropoda: Muricidae) primera cita per a les aigües Ibero-Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 45: 81-85.
 • Ortega, T., Seguí, B., Barceló, A., Pons, G.X., Bover, P., Palmer, M. y Manera, J. 2002. Estudi alimentari del mart (Martes martes L.) a Andratx (Mallorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 45: 199-216.
 • Villanueva, G.; Pons, G.X. y Fornós, J.J. 2002. Técnicas experimentales para el análisis de la actividad bioerosiva de Patella rustica Linnaeus, 1758 (Mollusca; Gastropoda, Patellidae) del litoral rocoso de Mallorca (Mediterráneo Occidental). Geogaceta, 31: 175-176. 
 • Barrientos, J.A, Ribera, C. y Pons, G.X. 2002. Nuevos datos sobre los Agelénidos de las islas Baleares (Araneae, Agelenidae). Revista Ibérica de Aracnología, 6: 85-90.
 • Pons, G. y Garcia, Ll. 2003. Primera cita d’lphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Rophalocera, Papilonidae) a les Illes Balears. Aubaïna (Butlletí del MBCN) 5(1): 17-21.
 • Ortega, T.; Seguí, B.; Barceló, A.; Pons, G.X.; Palmer, M.; Bover, P. & Manera, J. 2003. Caça i conservació a l’ambient científic. Estudi sobre l’alimentació del mart. Caça: Medi Natural, 1: 62-67.
 • Palmer, M.; Gómez, Ll..; Pons, G.X.; Mateu, J. y Linde, M. 2003. Noisy data and distribution maps: the example pf Phylan semicostatus Mulsant and Rey (Coleoptera, Tenebrionidae) from Serra de Tramuntana. Graellsia, 59: 389-398.  
 • Palmer, M.; Pons, G.X.; Fornós, J.J.; Balaguer, P.; Gómez, LL. y Villanueva, G. 2003. Spatial and seasonal variability of the macro-invertebrate community of a rocky coast in Mallorca (Balearic Islands): Implications for bioerosion. Hydrobiology, 501: 13-21.
 • Pons, G.X., Celià, L., Garcia, Ll. y McMinn, M. 2003. Presència de Planorbella duryi (Weatherby, 1879) (Mollusca; Gastropoda; Planorbidae) a les Illes Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 46: 135-140.
 • Palmer, M.; Pons, G.X. y Linde, M. 2003. Discriminating between geographical groups of a Mediterranean commercial clam (Chamelea gallina (L.): Veneridae) by shape analysis. Fisheries Research, 67: 93-98.
 • Castilla, A.M., Pons, G.X. y Escobar, J.V. 2004. Consideraciones ecológicas y  biogeográficas del género Argiope (Arachnida, Araneae) en las Islas Columbretes (Castellón, España). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 47: 101-110.
 • Pons, G.X. 2004. Biogeografia, ecologia i taxonomia de les aranyes (Arachnida, Araneae) cavernícoles de les Illes Balears. Endins, 26: 86-104.
 • Germain, J., Palau, J., Magdalou, J-A., Pons, G.X. y Domingo, J. 2004. El graner de la biodiversitat. El Temps, 94: 10-15.
 • Palmer, M., Pons, G.X. & Linde, M. 2004. Correlational patterns between invertebrate species composition and the presence of an invasive plant. Acta Oecologica-International Journal of Ecology, 26: 219-226.
 • Gràcia, F.; Clamor, B.; Jaume, D.; Fornós, J.J.; Uriz, M.J.; Martin, D.; Gil, J.; Gracia, P.; Febrer, M. i Pons, G.X. 2005. La Cova des Coll (Felanitx, Mallorca): Espeleogènesi, geomorfologia, hidrologia, sedimentologia, fauna i conservació. Endins, 27: 141-186.
 • Castilla, A.M., García, R., Verdugo, I., Escobar, J.V. y Pons, G.X. 2005. Primeros datos sobre la ecología y comportamiento de las arañas Argiope lobata y Argiope bruennichi de una población reciente de las islas Columbretes (Mediterráneo, España). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 48: 61-69.
 • Ramis, D. y Pons, G.X. 2005. Producció de colorant de púrpura a l’illa de Cabrera. Boll. Soc. Arqueològica Lul·liana, 61: 387-390.
 • Fornós, J.J.; Pons, G.X.; Gómez-Pujol, L. y Balaguer, P. 2006. The role of biological processes and rates of downwearing due to grazing organisms on Mallorcan carbonate coasts (Western Mediterranean). Zeitschrift für Geomorphologie, 144: 161-189.
 • Vicens, D.; Crespí, D.; Ginard, A.; Gràcia, F. i Pons, G.X. 2006. Les coves litorals situades a la franja costanera entre es Mal Pas i el Cap Gros (Alcúdia Mallorca) (2a part). Troballa de restes de vell marí (Monachus monachus) a la cova des Fonoll Marí. Endins, 30: 87-100.
 • Quintana, J.; Vicens, D. y Pons, G.X. 2006. A new species of genus Oestophora Hesse 1907 (Gastropoda: Pulmonata: Helicodontidae) from the Upper Pleistocene of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranea). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 49: 51-58.
 • Morey, B.; Vicens, D. y Pons, G.X. 2006. El Pleistocè superior marí de la badia de Campos (Sa Ràpita - Es Trenc, Mallorca, Mediterrània occidental). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 49: 123-136.
 • Castilla, A.M.; Pastor, E. y Pons, G.X. 2006. Fluctuación anual de la densidad de arañas tejedoras del género Argiope en las islas Columbretes: consecuencias sobre la lagartija endémica Podarcis atrata. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 49: 137-143.
 • Moyà-Solà, S. y Pons, G.X. 2006. Rafel Adrover, paleontòleg (1911-2007) in memoriam. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 49: 213-128.
 • Pons, G.X. 2007. La fauna endèmica iberobalear i la seva conservació. Mètode. Universitat de València, 52: 83-89
 • Box, A.; Deudero, S.; Pons, G.X.; Blanco, A.; Sariera, P. y Cabanellas-Reboredo, M. 2005. Contribució al coneixement dels mol·luscs associats a praderies de Caulerpals a Mallorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 50: 115-125.
 • Fornós, J.J. y Pons, G.X. 2007. Anàlisi històrica dels 50 volums del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 50: 133-208.
 • Castilla, A.M. y Pons, G.X. 2007. Primeros datos sobre la población de escorpiones (Buthus occitanus) en las islas Columbretes (Mediterráneo, España). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 50: 257-268.
 • Quintana, J. and Pons, G.X. 2006. Algunas anotaciones críticas sobre Oestophora cuerdai Quintana, Vicens et Pons, 2006 (Mollusca: Pulmonata: Helicodontidae). Spira, 2: 157-162.
 • Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Fraga, P., Pons, G.X., Rodríguez-Perea, A. y Gelabert, B. 2008. Descripció del sistema dunar de sa Marina de s’Arena (Nord de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 51: 103-116.
 • Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.Á., Fraga, P., Pons G.X. y Rodríguez-Perea, A. 2008. Descripció del sistema dunar de l’Arenal de Sant Jordi (cala’n Calderer, nord de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 51: 117-130.
 • Roig, F.X.; Rodríguez-Perea, A.; Martín-Prieto, J.A. y Pons, G.X. 2009. Soft management of Beach-Dune Systems as a Tool for their Sustainability. Journal of Coastal Research, 56: 1284-1288.
 • Quintana, J. and Pons, G.X. 2009.  Some comments on the protococh of Chondrula (Mastus) gymnesica Quintana, 2007 (Gastroposa: Enidae). Spira, 3(1-2): 27-31.
 • Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons G.X. y Rodríguez-Perea, A. 2009. Descripció del sistema dunar de cala Escorxada (sud de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 52.
 • Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons G.X. y Rodríguez-Perea, A. 2009. Descripció del sistema dunar de sant Llorenç (Trebalúger, sud de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 52:
 • Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons G.X. y Rodríguez-Perea, A. 2009. Fixació i estabilització de sistemes dunars a les Illes Balears per processos de forestació: el cas de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 52:
 • Vadell, M. y Pons G.X. 2009. Aportaciones al conocimiento de los quilópodos (Chilopoda, Geophilomorpha) de la Serra de na Burguesa (Mallorca, Islas Baleares). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears. 52:
 • Roig-Munar, F.X., Rodríguez-Perea, A., Pons G.X. y Martín-Prieto, J.Á. 2009. Análisis de técnicas de gestión litoral en las Islas Baleares (España) mediante su valoración geoambiental y económica. Revista de Medio Ambiente, Turismo y Sustentabilidad. Universidad del Caribe, 2(2): 57-66.
 • Rosselló, J. y Pons G.X. 2010. Charles R. Darwin: el pioner polièdric de l’evolucionisme contemporani. Revista de Ciència. Institut d’Estudis Baleàrics 96/97: 7-12.
 • Pons G.X. 2010. Darwin:, les Galàpagos i les Balears. Revista de Ciència. Institut d’Estudis Baleàrics 96/97: 103-112.
 • Ginard, A.; Vicens, D.; Rosselló, J.A.; Pons, G.X.; Mir-Gual, M.; Pla, V.; Crespí, D.;Barceló, M.À. y Bover, P. 2010. Pteridòfits i Briòfits de les cavitats de la Serra de Na Burguesa (Serra de Tramuntana Mallorca). Endins, 34: 69-86.
 • Mir-Gual, M. y Pons, G.X. 2011. Coast sandy strip fragmentation of a protected zone in the N of Mallorca, Spain (Western Mediterranean). Journal of Coastal Research,  
 •  Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons, G.X. i Rodríguez-Perea, A. en premsa. Fixació i estabilització de sistemes dunars a les Illes Balears per processos de forestació: el cas de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears.
 • Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons, G.X. i Rodríguez-Perea, A. en premsa. Descripció del sistema platja-duna de Trebalúger i Sant Llorenç (sud de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears.
 • Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons, G.X. i Rodríguez-Perea, A. en premsa. Descripció del sistema dunar de Cala Escorxada (sud de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears.
 • Vadell, M. y Pons, G.X. en premsa. Aportaciones al conocimiento de los quilópodos (Chilopoda; Geophilomorpha) de la Serra de na Burguesa (Mallorca, islas Baleares). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears.

Llibres, capítols de llibre

 • Pons, G.X. (editor) 2001. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 44: 1-152.
 • Pons, G.X. (editor) 2001. III Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears.  Soc. Hist. Nat. Balears, 1-319.
 • Tomàs, B. y Pons G.X. 2001. Estat del Medi. In: Alenyà, M. ed. Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2000. ’Sa Nostra’, Caixa de Balears. Sa Nostra, 601-615.
 • Pons G.X. y Moragues, Ll. (editor) 2001. Estat del Medi Ambient Illes Balears 1998-1999. Sa Nostra - Soc. Hist. Nat. Balears, 1-95.
 • Pons G.X. 2001. La Biodiversitat, els espais naturals protegits i les reserves marines. In: Pons G.X. y Moragues, Ll. (Edit.). Estat del Medi Ambient Illes Balears 1998-1999.  Sa Nostra - Soc. Hist. Nat. Balears, 30-33.
 • Vicens, D, Pons, G.X., Bover, P. y Gràcia, F. 2001. Els tàxons amb valor biogeogràfic i cronoestratigràfic: bioindicadors climàtics del Quaternari de les Illes Balears. In: Pons, G.X. y J.A. Guijarro (eds.) El canvi climàtic: passat present i futur.  Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 9, 121-146.
 • Pons, G.X. y Guijarro, J.A. 2001. Introducció. In: Pons, G.X. y J.A. Guijarro (eds.) El canvi climàtic: passat present i futur.  Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 9: 7-11.
 • Pons, G.X. y Guijarro, J.A. (editors) 2001. El canvi climàtic: passat, present i futur. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 9: 1-203.
 • Pons, G.X. (editor) 2002. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 45: 1-256.
 • Gómez-Pujol, Ll., Balaguer, P., Baldo, M., Fornós, J.J., Pons G.X. y Villanueva G. 2002. Técnicas instrumentales para el estudio de la meteorización y la erosión de las costas rocosas. In: Pérez González, A. y Saturnino de Alba, F. (Eds.) Aportaciones a la Geomorfología de España en el inicio del tercer milenio. 345-350.
 • Gómez-Pujol, Ll., Balaguer, P., Baldo, M., Fornós, J.J., Pons G.X. y Villanueva, G. 2002. Patrones y tasa de erosión de Melaraphe neritoides (Linneo, 1758) en el litoral rocoso de Mallorca: resultados preliminares. In: Pérez González, A. y Saturnino de Alba, F. (Eds.) Aportaciones a la Geomorfología de España en el inicio del tercer milenio. 351-354.
 • Pons, G.X. 2002. Fauna. Zoogeografia de Formentera. In: Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Consell d’Eivissa i Formentera. Consell d’Eivissa i Formentera, volum 6, 107-115.
 • Pons, G.X. 2003. Fauna. In: Díaz, R. (coord). Conèixer les Illes Balears. Ed. Moll, Conselleria d’Educació i Cultura. Biblioteca de cultura catalana. 190-205.
 • Pons, G. X. 2003. Fauna. In Díaz, R. (coord). O Lume in Mediterana Insulele Baleare. Ed. Meronia, Romania. 113-121.
 • Pons, G. y Gómez, Ll. 2003. Introducción al medio físico de Menorca. Universitat de les Illes Balears - Universitat de València. 1-30.
 • Pons, G.X. (edit.) 2003. Butlletí Científic dels Espais Naturals protegits de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears.Consellería de Medi Ambient. Soc. Hist.Nat. Balears. 1-122.
 • Pons, G.X.; Alcover, J.A. i Palmer, M. 2003. Biodiversitat i Societat. In: Duarte, C. i Grasses, F. (edit.). Llibre homenatge a Javier Benedí. UIB. 111-130.
 • Pons, G.X.; Moragues, Ll. i Llobera, M. (edit.) 2003. Estat del Medi Ambient 2000-2001. Sa Nostra-Soc.Hist.Nat.Balears. 1-90.
 • Pons, G.X. 2003. Evolució de la conservació del medi terrestre. In: Pons, G.X., Moragues, Ll. y Llobera, M. (edits.) Estat del Medi Ambient de les Illes Balears 2000-2001. In Pons, G.X.; Moragues, Ll i Llobera, M (edits.) Estat del Medi Ambient. 26-32.
 • Pons, G.X. (editor) 2003. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 46: 1-174.
 • Pons, G.X. (editor) 2004. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 47: 1-184.
 • Pons, G.X. (editor) 2004. Libro de ponencias y resúmenes de las IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Soc. Hist. Nat. Balears, 1-349.
 • Pons, G.X. 2004. Estudi de la fauna marina. In: Plantalamor, Ll., Marquès, J., Ramis, D., Pelegrí, I. y Villalonga, S. Son Real Santa Margalida (Mallorca) Informe de l.excavació arqueològica al sepulcre megalític.Treballs del Museu de Menorca, Govern de les Illes Balears. Conselleria d.Educació i Cultura, 45.
 • Pons, G.X. i Amengual, A. (editors). 2005. L’eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905. Els observadors estrangers i els seus treballs. Dir. Gen. I+D+i. 1-291.
 • Amengual, A., Pons, G.X. y March, J. (edits.) 2005. Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l’Eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905. Monografies de la Societat d.Història Natural de les Illes Balears, 1-227.
 • Pons, G.X. (editor) 2005. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 48: 1-168.
 • Roig, F.; Martín, J.A.; Rodríguez, A. y Pons, G.X. 2006. Valoración geoambiental y económica de diferentes técnicas de gestión de playas. Actas de la IX Reunión Nacional de Geomorfología. 457-469.
 • Pons, G.X. 2006. Fauna. Zoogeografía. In: Formentera. Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. 36-52.
 • Pons, G.X. (editor) 2006. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 49: 1-228.
 • Gómez-Pujol y Pons, G.X. 2007. La Geomorfología litoral de Mallorca cuarenta y cinco años después. In: Geomorfología Litoral. Migjorn y Llevant de Mallorca. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 15: 17-37.
 • Balaguer, P., Fornós, J.J., Pons, G.X. y Gómez-Pujol, Ll. 2007. Movimientos de masas, disgregación granular y bioerosión en la costa rocosa meridional y oriental de Mallorca.
 • In: Geomorfología Litoral. Migjorn y Llevant de Mallorca. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 15: 137-152.
 • Martín-Prieto, J.A.; Roig-Munar, F.X.; Rodríguez-Perea, A.; Pons, G.X. y Balaguer, P. 2007. La gestión litoral en las Islas Baleares. In: Geomorfología Litoral. Migjorn y Llevant de Mallorca. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 15: 75-90.
 • Roig-Munar, F.X.; Martín-Prieto, A.; Rodríguez-Perea, A. y Pons, G.X. 2007. Cuantificación del Contenido Sedimentario de los Restos de Posidonia oceanica en playas y foredunes de Menorca. Investigaciones recientes (2006-2007) en Geomorfología Litoral, 89-94.
 • Pons, G.X. (editor) 2007. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 50: 1-300.
 • Pons, G.X. (editor) 2008. V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d’Història Natural de les Balears, 1-467.
 • Pons, G.X. y Vicens, D. (edit.) 2007. Geomorfologia Litoral i Quaternari. Homenatge a Joan Cuerda Barceló. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 1-380.
 • Pons, G.X. y Vicens, D. 2007. Joan Cuerda Barceló (1912-2003). President d’honor de la Societat d’Història Natural de les Balears. Monografia de la Societat d’Història Natural de les Balears, 9-19.
 • Vicens, D. y Pons, G.X. 2007. Els mol·luscs terrestres del Pleistocè superior a jaciments costaners de la zona septentrional de Mallorca (Artà, Alcúdia i Pollença). In: Pons, G.X. i Vicens, D. (edits.). Monografia de la Societat d’Història Natural de les Balears, 231-258.
 • Servera, J. y Pons, G.X. 2007. Trets mineralògics i texturals de la seqüència dunar holocena de la depressió de Campos (Mallorca). In: Pons, G.X. i Vicens, D. (edits.). Monografia de la Societat d’Història Natural de les Balears, 353-373.
 • Vicens, D. y Pons, G.X. 2007. Un llistat bibliogràfic. In: Pons, G.X. i Vicens, D. (edits.). Monografia de la Societat d’Història Natural de les Balears, 375-380.
 • Pons, G.X. 2008. Malacologia. In: Plantalamor, Ll., Villalonga, S. y Marquès, J. (Ed.) Monument funerari de Son Olivaret. Treballs del Museu de Menorca 30. 363-366.
 • Morey, G.; Yuste, J. and Pons, G.X. (edit.) 2009. Book of abstracts of the 13th European Elasmobranch Association. UIB-Societat d’Història Natural de les Balears, 1-97.
 • Pons, G.X. (editor) 2008. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 51: 1-277.
 • Rosselló, J. y Pons, G.X. (edits.) 2009. Hereus de Darwin. Pissarra, 1-33.
 • Rosselló, J. y Pons, G.X. (edits.) 2010. Charles Darwin o l’evolucionisme intel·ligent. Commemoració de l’Any Darwin a les Illes Balears. Estudis Baleàrics, Revista de Ciencia, Institut d’Estudis Baleàrics, 96/97, 1-156.
 • Pons, G.X. 2008. Parlant d’invertebrats... / Talking about invertebrates... 20 anys del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. In: G. Perelló (coord.). Govern de les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient. 123.
 • Pons, G.X. 2009. La Biodiversitat en el país de Lil·liput. In: Roig-Munar, F.X. y Fraga, P. (edit.) Natura i Societat; mosaics a Menorca. Institut Menorquí d’Estudis. 61-64.
 • Pons, G.X. 2008. La història geològica de Cabrera: els seus fòssils. In: Cabrera, els tresors de l’illa. Promomallorca Edicions. 10-13.
 • Ramis, D. y Pons, G.X. 2009. Producción de colorante de púrpura en la isla de Cabrera. In: Riera, M. (coord.), Investigaciones arqueológicas sobre el monasterio de época bizantina del archipiélago de Cabrera (siglos V a VII d.C.). Naturaleza y Parques Nacionales. Serie antropológica. Organismo autónomo Parques Nacionales. 167-171.
 • Murray, I. (coord.), Amengual, C., Artigues, A.A., Bauzá, A., Blázquez, M., Buades, J., Canals, J., Ginard, X., González, J. M., Martínez, A., Mozo, I., Pons, G.X.; Pons, A., Ramis, M.M., Rodríguez-Perea, A., Rullan, O., Vidal, M., Vives, S. y van Walre, N. 2010. Els indicadors de sostenibilitat socioecològica de les Illes Balears (2003-2008). In: Murray, I. (coord.). Observatori de Sostenibilitat i Territori, Grup d.Investigació sobre Sostenibilitat i Territori, Universitat de les Illes Balears. 1-665.
 • Pons, G.X. 2010. Els invertebrats terrestres en la història natural de Menorca: reptes de futur. In: Vidal Hernández, J.M. i Comas, E. (eds.). Jornades sobre els 15 anys de Reserva de Biosfera a Menorca. Col.lecció Recerca, 17. Institut Menorquí d.Estudis. 147-157.
 • Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Fraga, P., Rodríguez-Perea, A., Pons, G.X. y Gelabert, B. 2009. El sistema dunar de sa Marina de s’Arena en el norte de Menorca. In: Morales, J.A., Cantano, M., Rodríguez-Ramírez, A. y Delgado, I. (Edit.) Nuevas contribuciones sobre Geomorfología Litoral. Univ. de Huelva. 49-52.
 • Martín-Prieto, J.A., Rodríguez-Perea, A., Roig-Munar, F.X. y Pons, G.X. 2009. La foredune como elemento estabilizador en un sistema playa-duna del sur de Mallorca. In: Morales, J.A., Cantano, M., Rodríguez-Ramírez, A. y Delgado, I. (Edit.) Nuevas contribuciones sobre Geomorfología Litoral. Univ. de Huelva. 45-48.
 • Castilla, A.M., Cooper, W.E. and Pons, G.X. 2010. The effect of Moonligth variation on scorpion (Buthus occitanus) activity in the Columbretes Islands (Mediterranean, Spain). In: Pérez-Mellado, V. and Ramon, C. (edit.). Island and Evolution. IME, col.lecció recerca, 19: 221-230.
 • Martín-Prieto, J.À., Roig-Munar, F.X., Rodríguez-Perea, A. i Pons, G.X. 2010. Evolució de la línia de costa de la platja des Trenc. In: Mayol, J., Muntaner, Ll, i Rullan, O. Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf. Lleonard Muntaner edit. 423-439.
 • Pons, G.X., Martín-Prieto, J.A., Roig-Munar, F.X.,Olivo, O., Mir-Gual, M., Rodríguez-Perea, A. y Montisano, A. Anàlisis de la vulnerabilidad de las playas del sector oriental de la costa de la República Dominicana. Libro de actas de la VI reunión Nacional de Geomorfología Litoral, Tarragona.
 • Roig-Munar, G.X., Martin-Prieto, J.A., Mir-Gual, M., Pons, G.X. y Rodríguez-Perea, A. 2011. Balance sedimentario negativo por la retirada de Posidonia oceanica de las playas de Ibiza (Islas Baleares). Libro de actas de la VI reunión Nacional de Geomorfología Litoral, Tarragona.
 • Mir-Gual, M., Pons, G.X., Martín-Prieto, J.A., Roig-Munar, F.X. y Rodríguez-Perea, A. 2011. Estudio ecológico de un frente dunar como indicador cualitativo de su estado de fragmentación. Playa de es Comú de Muro (Mallorca, Islas Baleares). Libro de actas de la VI reunión Nacional de Geomorfología Litoral, Tarragona