Ivan Murray Mas

fotoÀrea de coneixement:  Anàlisi Geogràfia Regional
Categoria: Professor associat
Edifici: Guillem Colom Casasnovas
Despatx: 48
Telèfon: 971 17 31 64

Perfil

Ivan Murray Mas (Sóller, 1970) és llicenciat en Filosofia i Lletres, secció geografia, per la Universitat de les Illes Balears (curs 1991/1992- curs 1996/1997). Cursà el Master of Science, Environmental Sustainability, al Centre of Environmental Change and Sustainability de la University of Edinburgh (1999-2000). El 2001 va obtenir el Diploma d’Estudis Avançats amb la tesina sobre la petjada ecològica de les Balears.

El 2000 guanyà el premi d’investigació en medi ambient del Consell Insular de Mallorca per la seva recerca sobre la petjada ecològica de les Illes. Entre el 2000 i el 2003 treballà pel Centre d’Investigacions i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears en el projecte sobre els indicadors de sostenibilitat del turisme a les Illes Balears. Entre el 2001 i el 2002 coordina el Fòrum per a la Sostenibilitat de les Illes Balears, organitzat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

El curs acadèmic 2002/2003 entrà a treballar al Departament de Ciències de la Terra com a professor ajudant, on impartí les assignatures Geografia d’Amèrica, Geografia Humana d’Espanya i 10 crèdits de Dinàmiques Regionals Mundials. A partir del 2003 és professor associat del Departament de Ciències de la Terra i des de llavors ha impartit l’assignatura Geografia d’Amèrica. El curs 2007/2008 fou contractat pel Departament d’Economia Aplicada, tot impartint l’assignatura Història Ecològica de l’Economia.

Les principals línies de recerca giren en torn a l’anàlisi crítica de les lògiques espacials del capitalisme històric; l’estudi del procés d’acumulació del capital turístic balear i els conflictes socioecològics que l’acompanyen; la investigació de la relació capitalisme-naturalesa, tot intentant integrar les interpretacions i metodologies procedents de l’economia ecològica, l’ecologia política i la geografia crítica en sentit ample. La seva recerca està orientada a la reflexió crítica sobre els processos socioespacials contemporanis i adreçada als col·lectius socialment transformadors. Des del 2005 forma part del Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori de la UIB.

 

Recerca

El 1997 inicià la seva recerca en temes relacionats amb els conflictes socioecològics gràcies a la beca del PCIB (Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica) de l’AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), amb el projecte “Comunicación, economía y educación medio-ambiente” (Universidad Los Libertadores, Bogotá). L’any següent tornà a Colòmbia amb el mateix programa PCIB i participà en el Proyecto Chicamocha a l’IDEADE (Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo) de la Universidad Javeriana (Bogotà).

El 2000 desenvolupà una investigació sobre la petjada ecològica de les Balears, per la que va guanyar el premi d’investigació del Consell Insular de Mallorca. Entre el 2000 i el 2003 codirigí, junt amb Macià Blázquez Salom, el projecte de recerca Els Indicadors de Sostenibilitat del Turisme de les Illes Balears, al sí del CITTIB (Centre d’Investigacions i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears) de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

El 2004 comença el seu projecte de tesi doctoral sobre la configuració del capitalisme balear i els conflictes socioecològics que l’acompanyen. Una anàlisi que combina l’estudi de la configuració del capitalisme històric balear des de la perspectiva de la geografia històrica crítica i el càlcul del metabolisme socioeconòmic balear i la seva petjada ecològica.

Des del 2005 forma part del Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori de la UIB. Entre el     2006 i el 2009 participa en el projecte de recerca del Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. Ministerio de Educación y Ciencia: La funcionalización turística de las Islas Baleares (1955-2000): adaptación territorial y crisis ecológica del archipiélago (SEJ2006-07256/GEOG). Entre el 2008 i el 2009 coordinà el projecte de recerca Observatori de sostenibilitat i territori de les Illes Balears (2003-2008) finançat per Colonya, Caixa Pollença i Ingeniería y Construcciones Sampol SA. Des del 2009 participa en el Proyecto de estadísticas básicas del metabolismo socioeconómico al CIP (Centro de Investigaciones para la Paz)-Ecosocial, projecte finançat pel Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM). Des del 2010 participa en el projecte de recerca finançat pel Programa Nacional de Investigación Fundamental No Orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación: La geoeconómía y la geopolítica turística. Análisis de la glocalización turística balear, implicaciones socioambientales (CSO2009-08400).

 

Publicacions

  • Murray, I. (2010) Els indicadors de sostenibilitat socioecològica de les Illes Balears (2003-2008). Universitat de les Illes Balears, Palma.
  • Murray, I. i Blázquez, M. (2009) “El dinero, la aguja del tejido de la globalización capitalista” a Boletin de la Asociacion de Geógrafos Españoles núm.50, p.43-80.
  • Artigues, A.A.; Bauzá, A.; Blázquez, M.; González, J.M.; Murray, I. i Rullan, O. (2006) Introducción a la Geografía Urbana de las Illes Balears. Universitat de les Illes Balears, Palma.
  • Murray, I.; Blázquez, M. i Rullan, O. (2005) “Las huellas territoriales de deterioro ecológico. El transfondo oculto de la explosión turística en Baleares” a Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales vol.IX, núm.199.
  • Blázquez, M.; Garau, J.M. i Murray, I. (2002) El tercer boom: indicadors de sostenibilitat del turisme de les Illes Balears, 1989-1999. Ed. Lleonard Muntaner, Palma.