Escoltar

Miquel Grimalt Gelabert

Àrea de coneixement:  Geografia Física
Categoria:  Titular d'Universitat (TU)
Edifici: Guillem Colom Casasnovas
Despatx: 42
Telèfon: 971 17 33 42

Perfil

Títols acadèmics

 • Doctor en Geografia des de l’any 1989 amb la qualificació d’Apte cum laude per unanimitat. Universitat de les Illes Balears.

Llocs docents

 • Professor Titular d’Universitat de Geografia Física des de l’any 1992 Universitat de les Illes Balears.

Línies de recerca

 • Geografia del Risc. Climatologia. Hidrogeografia. Geomorfologia Antròpica. Toponímia.

Gestió i Administració

 • Director del Departament de Ciències de la Terra de Universitat de les Illes Balears (des de desembre de 2010)
 • Vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres (2006- 2010). UIB
 • Professor especialista de les proves d’Accés a la Universitat. Geografia (Selectivitat). UIB.  Des de 1994.

Recerca

Tesi doctoral

 • Geografia del Risc a Mallorca. Les inundacions Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears: (05-06-1989).

Projectes d’investigació nacional dels quals ha estat investigador principal

 • Inundaciones en Mallorca: factores climáticos, morfológicos y antrópicos en la génesis de puntas de avenida.  AMB - Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) AMB93-0178 (1993-1995)
 • Detección del cambio climático en el archipiélago balear a partir de información instrumental y referencias históricas. CLI - Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el Clima. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  CLI97-0419 ( 1997 2000)
 • Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes escalas temporales en la Península Ibérica y Baleares y sus conexiones regionales. AMB - Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). REN 2001-2865-C02-02/CLI  (2001-2003)
 •  Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes escalas temporales en la Península Ibérica y Baleares y sus conexiones regionales (IPIBEX). PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global.  Dirección General de Investigación. CGL2005-07664-C02-02 (2006 -2008)
 • Estructura diaria de la precipitación en Cataluña y Baleares sus conexiones mediterráneas.  AMB - Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  GL2008-06129-C02-02/CLI (2009 -2011)

Accions especials de les quals ha estat investigador principal

 • III Congreso Asociación Española de Climatología. AE - Accions Especials del Ministeri. MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnología REN 2002-10539-E/CLI. 2002.

Altres projectes finançats dels que ha estat investigador principal:

 • Atles dels genèrics toponímics relatius a la fitotoponímia a les Illes Balears i Pitiüses. CAMV - Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. 2004-2006

Tesis doctorals dirigides

 • Mercedes Laita Ruíz de Asúa (1995) El fenómeno del Niño y su influencia climática en el Mediterráneo Occidental. Universitat de les Illes Balears
 • Jaume Servera Nicolau (1997) Els sistemes dunars litorals de les illes Balears. Universitat de les Illes Balears (codirigida)

Tesines i memòries d’investigació dirigides

 • Jaume Servera Nicolau (1992) Morfometria de les conques torrencials del sudoest de Mallorca. Universitat de les Illes Balears.
 • Mercedes Laita Ruiz de Asúa (1994) Configuraciones típicas de presión atmosférica media en el Mediterráneo Occidental asociadas a meses secos en las Islas Baleares. Universitat de les Illes Balears
 • Joan Rosselló Geli (2000) Cabals a la Vall de Sóller. Episodis d'escorrentia intensa. Universitat de les Illes Balears.
 • Pere A. Segura Cortès (2002): El clima de Mallorca al segle XVIII: les nevades i el comerç de neu a Palma com a indicadors climàtics. Universitat de les Illes Balears
 • Bartomeu Sastre Canals (2003): Geomorfologia i inundacions a la plana de sa Pobla. Unviersitat de les Illes Balears.
 • Gabriel Alomar Garau (2007): Contribució al coneixement del comportament espacial de la brisa marina a Mallorca
 • Joan Caldentey Brunet (2008): El paisatge actual i històric del Llevant de Mallorca a través de la fitotoponímia. Aspectes físics i socials d'un espai singular
 • Joan Barceló Trobat (2009): Anàlisi de l'observació instrumental del temps a les Illes Balears de 1850 fins a 1940