Celso Garcia

fotoÀrea de coneixement:  Geografia Física
Categoria:  Titular d'Universitat (TU)
Edifici: Beatriu de Pinós
Despatx: 42
Telèfon: 971 17 27 93

Google Scholar profile

Perfil

Títols acadèmics

 • 1992. Llicenciat en Geografia i Història. Universitat de Barcelona
 • 1997. Doctor en Geografia. Universitat de Barcelona

Llocs docents

 • 1997-1998. Professor associat. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat de Barcelona.
 • 1998-2008. Professor titular d’escola universitària. Universitat de les Illes Balears
 • 2008- actual. Professor titular d’universitat. Universitat de les Illes Balears

Línies de recerca

 • Transport de sediment en cursos fluvials
 • Gestió de recursos hídrics
 • Hidrologia en conques de drenatge
 • Ús de traçadors ambientals en Geomorfologia

Gestió i administració

 • 2000-2001, 2004-2007. Subdirector del Departament de Ciències de la Terra
 • 2007-2011. Vicerector d’Estudiants i Campus

Recerca

Projectes

 • Caracterización hidrológica y transporte de sedimentos bajo diferentes usos del suelo en la cuenca del torrent de na Borges (Mallorca). Universitat de les Illes Balears. Investigador principal: Celso García. Ministerio de Ciencia y Tecnología ; Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT). REN2001-0281
 • Diseño y aplicación de crecidas generadoras como estrategia de reequilibrio hidro-sedimentario en rios regulados. Investigador principal: Ramon J. Batalla. Ministerio de Ciencia y Tecnología ; Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT)CGL2006-11679-C02-01 2006-2009.
 • Contribución española al desarrollo de la convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. 1. Red de cuencas y parcelas experimentales de seguimiento y evaluación de la erosión y la desertificación de la Universidad de las Islas Baleares.
 • Universitat de les Illes Balears. Investigador principal: Celso García. Ministerio de Medio Ambiente. RESEL-LUCDEME 2002-2004.

Direcció de tesis doctorals

 • Estrany Bertos, J. 2009: Hydrology and sediment transport in the agricultural Na Borges river basin (Mallorca, Balearic Islands). A Mediterranean groundwater-dominated river under traditional conservation soil practices. Universitat de les Illes Balears. Tesi doctoral amb menció europea. Qualificació: excel·lent cum laude. Co-dirigida amb Dr. Ramon Batalla Villanueva.
 • Vericat Querol, D. 2005: Sediment Transport and Processes in a Highly regulated river. The lower Ebro, NE Iberian Peninsula. Tesis doctoral amb menció europea. Universitat de Lleida. Qualificació: excel·lent cum laude i premi extraordinari. Co-dirigida amb Dr. Ramon Batalla Villanueva.

 

Publicacions

Les cinc més destacades

 • Garcia, C.; Cohen, H.; Reid, I.; Rovira, A.; Úbeda, X.; Laronne, J.B. (2007) Processes of Initiation of Motion Leading to Bedload Transport in Gravel-bed Rivers. Geophysical Research Letters, 34, 6, L06403.
 • Garcia, C., Laronne, J.B., Sala, M. (2000) Continuous monitoring of bedload flux in a mountain gravel-bed river. Geomorphology 34 1-2, Pages 23-31.
 • Garcia, C., Laronne, J.B., Sala, M. (1999) Variable source areas of bedload in a gravel-bed stream Journal of Sedimentary Research 69 1, Pages 27-31.
 • Vericat, D.; Batalla, R.J., Garcia, C. (2006): Breakup and reestablishment of the armour layer in a large gravel-bed river below dams: the lower Ebro. Geomorphology 76 (1-2), 122-136.
 • Garcia, C.; Servera, J. (2003): Impacts of tourism development on water demand and beach degradation on the island of Mallorca (Spain). Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 85 (3-4) 287-300.

Articles en revistes (darrers 5 anys)

 • Estrany J, Garcia C, Martínez-Carreras, N, Walling DE. 2012. A suspended sediment budget for the agricultural Can Revull catchment (Mallorca, Spain). Zeitschrift für Geomorphologie, 56 Suppl. X, 169-193.
 • Estrany J, Garcia C. 2012. Dinàmica de l’acumulació temporal de sediment fi al llit del torrent de na Borges (Mallorca). Territoris  8, 63-82.
 • Estrany J, Garcia C, Walling DE, Ferrer L. 2011. Fluxes and storage of fine-grained sediment and associated contaminants in the Na Borges River (Mallorca, Spain). CATENA 87(3), 291-305.
 • Estrany J, Garcia C, Alberich R. 2010. Streamflow dynamics in a Mediterranean temporary river. Hydrological Sciences Journal 55(5), 717-736.
 • Estrany J, Garcia C, Walling DE. 2010. An investigation of soil erosion and redistribution in a Mediterranean lowland agricultural catchment using caesium-137. International Journal of Sediment Research 25 (1), 1-16.
 • Estrany J, Garcia C, Batalla RJ. 2010. Hydrological response of a small mediterranean agricultural catchment. Journal of Hydrology 380, 180-190.
 • Estrany, J.; Garcia, C.; Batalla, R.J. 2009. Groundwater control on the suspended sediment load in the Na Borges River, Mallorca, Spain. Geomorphology 106 (3-4), 292-30.
 • Estrany, J.; Garcia, C.; Batalla, R.J. 2009. Suspended sediment transport in a small Mediterranean agricultural catchment. Earth Surface Processes and Landforms 34(7), 929-940.
 • Vericat, D.; Batalla, R.J.; Garcia, C. 2008. Bed-material mobility in a large river below dams. Geodinamica Acta 21, 1-2, 3-10.
 • Mueller, E. N.; Batalla, R. J.; Garcia, C.; Bronster, A., 2008. Modelling Bed-load Rates from Fine Grain-Size Patches during Small Floods in a Gravel-Bed River. Journal of Hydraulic Engineering-ASCE 134(10), 1430-1439.

Llibres i capítols de llibres (darrers 5 anys)

 • Taylor, K. G.; Owens, P. N.; Batalla, R. J.; Garcia, C. 2008. Sediment and Contaminant Sources and Transfers in River Basins, In Sustainable Management of Sediment Resources. Sediment management at the river basin scale (edited by Phil N. Owens). 4, 83-135. Elsevier Publishers Limited.
 • Batalla, R. J.; Garcia, C. 2005 (Eds.) Geomorphological Processes and Human Impacts in River Basins. IAHS Publication 299. IAHS Press, Wallingford.
 • Garcia, C.; Batalla, R. J. 2005 (Eds): Catchment Dynamics and River Processes. Mediterranean and Other Climate Regions. Elsevier Publishers Limited. 0-444-52084-8