Macià Blázquez Salom

fotoÀrea de coneixement: Anàlisi Geogràfia Regional
Categoria:  Titular d'Universitat (TU)
Edifici: Beatriu de Pinós
Despatx: 47
Telèfon: 971 17 26 02

Google Scholar profile

Researchgate profile

Academia.edu profile

Perfil

Geògraf (UIB, 1989) i Màster en Planificació Regional (Universitat d’Aberdeen, 1993). Doctor en Geografia (UIB, 1996) sobre conservació de la naturalesa y turisme. Professor titular d’universitat d’Anàlisi Geogràfica Regional.


Ha participat al moviment ecologista des del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, en representació del qual ha format part del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2008-2011), la Ponència Tècnica d’Urbanisme i Ordenació del Territori (des del 2001) i la Ponència Tècnica de Patrimoni (1995-2001) del Consell de Mallorca i la Junta Rectora del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca (1989-2001).

Recerca

És membre del Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori, GIST, que investiga sobre geografia urbano-turística, geoeconomia i geopolítica del turisme.


S'interessa per la geografia del desenvolupament, l'anàlisi de la planificació territorial del turisme, la conservació de la naturalesa i la sostenibilitat.


Aquests darrers anys, ha participat en els projectes d’investigació:
• 2012-2013. Geografías de la crisis: análisis de los territorios urbano-turísticos de las Islas Baleares, Costa del Sol y principales destinos turísticos del Caribe, (CSO2012-30840) del Ministerio de Economía y Competitiviad
• 2010-2012. La geoeconomía y la geopolítica turística. Análisis de la glocalización turística balear, implicaciones socioambientales, (CSO2009-08400) del Ministerio de Ciencia e Innovación
• 2006-2008. La funcionalització turística de les Illes Balears (1955-2000): adaptació territorial i crisi ecològica de l'arxipèlag, (SEJ2006-07256/GEOG) del Ministeri de Ciència i Tecnologia de la Direcció General d’Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència
• 2010-2011. Sistema d’Informació Geogràfica dels establiments turístics de les cadenes hoteleres balears al Magreb, el Carib i Centreamèrica, de la Convocatòria d’Acció específica d’investigació en materia de Cooperació al Desenvolupament o Aplicada al Desenvolupament dels Països del Sud de l’Oficina de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la UIB y la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears
• 2010, 2009 i 2011. Formació per al turisme responsable a Centreamèrica (Nicaragua i Santo Domingo) i en Anàlisis del Turisme i el Medi Ambient (Nicaragua), Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i immigració. Direcció General de Cooperació. Convocatòries d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament, UIB. Amb col•laboració amb Alba Sud
• 2008. Indicadors de Sostenibilitat de les Illes Balears, finançat per la Fundació Guillem Cifre de Colonya i Ingenierías y Obras Sampol, S.A.

Publicacions