Escoltar

Participació activa

En aquest apartat anirem publicant el material que ens facin arribar els alumnes sobre les sortides. Ens podeu fer arribar el material a <dct@uib.es>.